Epilepsi Nedir ve Belirtileri Nasıl Anlaşılır ?

Epilepsi Nedir ?
Uyanıklık ve uyku sırasında, beyin hücrelerimiz değişen elektriksel aktiviteler üretir. Birçok beyin hücresindeki elektiriksel aktivitenin anormal olarak senkronize hale gelmesi, konvülsiyon ( çırpınma ) veya nöbete yol açabilir. Bu, beynin temporal lob olarak bilinen kısmında meydana geldiği zaman, buna temporal lob nöbeti denir. Epilepsi ise tekrarlayan nöbetlerle karakterize bir durumdur.


Temporal Lob Epilepsi ( TLE ) Nedir ?
-Basit Parsiyel Nöbet ( BPN ) ( bilincin korunduğu tip )
-Kompleks Parsiyel Nöbet ( KPN ) ( bilinç bozukluğunun eşlik ettiği tip ) veya sekonder jeneralize tonik klonik nöbet ( beynin diğer bölgelerine yayılıp bilinç kaybı , kasılma, çırpınma, ile kendini gösteren büyük nöbet ) ile karakterize epilepsiler olarak ayrılabilir.

Aura nedir ?
Bir uyarı olarak temporal lob nöbetinden önce aura olarak bilinen alışılmadık bir his yaşanabilir. Temporal lob nöbetleri olan hastaların % 90 ‘ına yakınında aura görülür. Aura aslında izole basit parsiyel nöbetin (BPN) kendisi veya kompleks parsiyel nöbetin ( KPN ) ilk bulgusu olabilir.

TLE ‘ nin belirtileri nelerdir ?
• Ani bir sebepsiz korku hissi
• Dejavu deneyimi ( o an yaşanan şeyin daha önce de olduğu hissi ) ,
• Aniden oluşan garip bir koku veya tat , baş dönmesi , uğultulu sesler,
• Karın bölgesinde yukarı doğru yükselen tarifi güç bir his olarak kendini gösterebilir.

KPN ‘ ler genellikle 30 saniye ila iki dakika sürer ve belli başlı özellikleri şunlardır :
* Bilinç bozukluğu , çevrenin farkında olmama
* Donakalma
* Tekrarlayan dudak şapırdatma , yalanma , yutkunma , çiğneme , diş gıcırdatma hareketleri
*Birşeyler toplama hareketleri gibi otomatizmalar

Nöbet sonrasında ne olur ?
Temporal lob nöbetinden sonra kısa süreli bilinç bulanıklığı ve konuşmakta zorluk çekme , nöbet sırasında meydana gelen olayları anımsayamama , kol ve bacaklarda geçici güç kayı görülebilir.
Aşırı vakalarda , temporal lob nöbeti olarak başlayan nöbet bir grand mal ( tonik – klonik ) nöbetine dönüşebilir ( çırpınma ve bilinç kaybıyla kendini belli eder ).

Temporal Lob Nöbetinin Nedeni Nedir ?
Temporal lob nöbetlerinin nedeni genellikle bilinmemekle birlikte ;
• Travmatik beyin hasarı
• Ensefalit veya menenjit gibi enfeksiyonlar ya da benzer bir enfeksiyon geçmişi
• Temporal lobun bir bölümünde skarlaşma
• Beyinde inflamatuar bozukluklar ( iltihaplanma )
• Daha önce yaşanan oksijen nedeniyle yaralanma
• Beyinde kan damarı malformasyonları
• İnme
• Beyin tümörleri
• Genetik sendromlar gibi görülebilir.

TLE ‘ nin tanısı nasıl koyulur ?
Temporal lob epilepsi tanısı ; Nörolojik durum , EEG , Polisomnografi , MRI ve PET beyin verileri ile konulur.

TLE Tedavi Edilebilir Mi ?
Temporal lob epilepsi tek veya çoklu , antiepileptik ilaç kombinasyonları ile tadavi edilir. Kompleks parisyel nöbetlerin tedavisi zordur ve genellikle yüksek ilaç dozlarına çıkılması gerekebilir.Uygun ilaç tedavisine rağmen bazı hastalar nöbet geçirmeye devam ederler ve bunlar genellikle cerrahiye aday kişilerdir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz ?
Temporal lob epilepsisi olan kişilerin yaşam tarzlarında da bazı noktalara dikkat etmeleri gerekir. Çünkü belirli aktiviteleri yaparken nöbet geçirmek tehlikeli olabilir. Yüzme , yüksek yerlerde çalışma , bir araba ya da bir iş makinesi kullanmak gibi.

Son olarak, temporal lob nöbetleri kontrol altına alınsa bile hayatınızı etkileyebilir , çünkü insanlar olağandışı davranışların bir nöbet olabileceğini düşünmeyebilir. Tekrarlanan nöbetlerde hastalarda özsaygı eksikliği , depresyon görülebilir ve intihar eğilimi artabilir.
Zamanla , tekrarlanan temporal lob nöbetleri beynin öğrenme ve bellekten sorumlu kısmının (hipokampus) küçülmesine neden olabildiğinden buradaki beyin hücresi kayıpları hafıza sorunlarına yol açabilir.