Evlilik Öncesi Check Up

Evlilik öncesi hazırlıkların en önemlisi “Evlilik öncesi danışmanlık-Check Up”

Düğün hazırlıkları yapıyorsunuz…Davetli listeleri, ev eşyaları, organizasyon planlamaları devam ediyor. Peki müstakbel eşinizi daha yakından tanımak ve evliliğiniz sırasında yaşayabileceğiniz sorunları gözden geçirmek? Evliliğe ‘asıl’ hazırlığınızı yaptınız mı?

Evlilik öncesi psikolojik danışmanlık niçin gereklidir?
Evlilik öncesi psikolojik danışmanlık, evliliğe hazırlanan çiftlere, ayrı ayrı ya da bir arada çözüm bulmakta zorlandıkları konularda farkındalıklar kazandırılarak çatışmaları en aza indirgeme veya olası çatışma konuları hakkında iç görü kazandırılmasını amaçlar.
Evlilik ve eş seçimi şüphesiz yaşamda en önemli kararlardan biridir. Evlilik hazırlıkları yapan bireyde, evleneceği kişinin ‘Doğru kişi’ olup olmadığı ile ilgili sorular akla gelebilir.’Nasıl biriyle evleniyorum?’ şeklinde, daha çok karşıdakini tanıma-anlama çabaları içeren sorgulamalar sık izlenir. Oysa ki kişinin kendisini tanıması ve kendi hassasiyetlerini, sınırlarını, olumlu ve olumsuz özelliklerini iyi bilmesi, gelecekteki eşiyle ilgili olası sorunları öngörebilmede anahtar rol oynar. Bu nedenle evlilik öncesi danışmanlıkta, öncelikle bireylerin kendi karakter örüntüleriyle ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapılır. Ardından çiftlerin, kendi karakter özellikleri bağlamında, evlilik aracılığıyla kurulması planlanan aile kurumundan beklentileri ile eş ve aile şemaları değerlendirilir. Böylece, işlevi bozabileceği öngörülen herhangi bir unsur varsa tespit edilip, ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.
Evlilik öncesi danışmanlıkta ayrıca, çiftlerin stres yönetimi, problem çözme ve karar verme süreçlerini yeniden değerlendirerek, gelecekte ortaya çıkabilecek çatışmalarda sergilenmesi muhtemel tutum ve davranış örüntülerini bugün ortaya çıkarmayı ve yeniden çerçevelemeyi amaçlamaktadır.

Evlilik öncesi Jinekolojik ve Ürolojik değerlendirme niçin gereklidir?
Evlenecek çiftlerin cinsellik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar yönünden danışmanlık almaları sağlanarak hastalık risklerinin tespit ve tedavisini mümkün kılarken, aynı zamanda olası cinsel işlev bozukluklarını henüz ortaya çıkmadan çözümlenmesini sağlar. Bu sayede aile planlamasının ve dolayısıyla sağlıklı nesiller oluşturmanın yolu açılmış olur. Çiftlerin kendilerinde veya ailelerinde kalıtsal hastalıklar olup olmadığı, varsa bunların düzeyi belirlenmesiyle risk görülen durumlarda ilerde oluşacak gebeliklerin titizlikle takip edilmesi gerekecektir.
Tüm bu nedenlerle, kadınlarda over rezerv ölçümleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, ilk gece korkuları ve aile planlaması yönünden kadın hastalıkları ve doğum uzmanınca yapılacak incelemeler, erkeklerde ise cinsel yolla bulaşan hastalıklar yönünden gerekli incelemelerin yapılması, cinsel işlev bozuklukları değerlendirilmesi ve spermiyogram ile sperm rezervlerinin değerlendirilmesi gibi incelemelerin üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gereklidir.